Blacklist

Blacklist, v překladu černá listina, je seznam firem, které se v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení veřejných zakázek, dopustili závažných nebo dlouhodobých pochybení, při plnění svého dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem veřejných zakázek, které vedly ke vzniku škod, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným sankcím.

Kde jinde se dozvědět tyto informace, než v blacklistu CRRL? Ověřte si potenciálního zhotovitele Vaší veřejné zakázky hned teď.

I vy jako zadavatel můžete přispět k nápravě v zadávání veřejných zakázek. Pomozte nám odhalit nesolidní a pochybné společnosti, které neprovádějí dílo v souladu se smluvními požadavky.

Pomůžete tím dalším zadavatelům, kteří nemají takové zkušenosti jako vy.

Zařazení firmy na blacklist můžete udělat prostřednictvím kontaktního formuláře, kde přiložíte související důkazy (např. naskenovanou penalizační fakturu, fakturu za škody způsobilé uchazečem, písemné výzvy k nápravě v souvislosti s profesním pochybením apod.). Vaši žádost přezkoumáme a ověříme solidnost zdroje, nikoli však informace (za tu je zodpovědný poskytovatel informace).

Neváhejte se nám ozvat s tímto problémem. Rádi Vám poradíme, jak takovou společnost na blacklist zapsat.