Komora

Česká komora stavebních ekonomů sdružuje odborníky z oblasti stavební ekonomiky a řízení. Byla založena v roce 2002 (tehdy pod názvem „Cech rozpočtářů“) jako dobrovolné sdružení právnických i fyzických osob činných v oblasti oceňování stavebních prací.

ČKSE se aktivně účastní na stabilizaci prostředí v oblasti oceňování stavebních prací a souvisejících činností a prosazuje jednotný přístup k oceňování v oblasti pozemního i inženýrského stavitelství.

ČKSE se stala jedním z poradců MMR v oblasti prováděcích vyhlášek k novele ZVZ.

Nosné pilíře dlouhodobé strategie ČKSE:

  • sjednocení postupů rozpočtování
  • zefektivnění a zprůhlednění zadávání veřejných zakázek
  • stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny

Jednou z hlavních aktivit ČKSE je stanovení tzv. „mimořádně nízké nabídkové ceny“. Odborné posouzení zpracované ČKSE dává odpověď na otázku, zda je nabídková cena mimořádně nízká nebo ne.

Zadavatel zakázky má možnost nechat si od ČKSE také stanovit odborný odhad tzv. „nákladové ceny“, tedy ceny, která odpovídá nejnižším možným přímým nákladům dané stavby v daném období a v dané lokalitě. Nabídková cena nižší než nákladová cena by měla být ze soutěže vyřazena, protože nemůže pokrýt ani přímé náklady na realizaci stavby.