Centrální registr referenčních listů (CRRL)

Chcete mít jistotu, že Vaše veřejné zakázky zadáváte prověřené, spolehlivé a solidní firmě? Pak jste na těchto stránkách správně. Naleznete zde kompletní registr zhotovitelů, kteří se nebojí nechat si vystavit referenční list prostřednictvím tohoto centrálního registru. Centrální registr referenčních listů (CRRL) úzce spolupracuje s Českou komorou stavebních ekonomů a odděluje spolehlivé firmy od těch, které po sobě zanechají nekvalitně odvedenou práci.

Registr obsahuje referenční listy úspěšně ukončených zakázek. Žádost o udělení referenčního listu podává konečný zhotovitel, popř. objednatel – uživatel díla. Postup podání žádosti na CRRL je uveden zde.

Každá zakázka, která byla zhotovena a prošla posouzením získává určité bodové ohodnocení. Dílu je vystaven originální referenční list, který je uložen v evidenci Centrálního registru referenčních listů. Tady je přístupný všem, kteří chtějí mít všechny své projekty zdárně dokončeny.

Brožura o tom, jak systém funguje, je ke stažení zde.