Jak se určuje počet bodů

95% referenčních bodů je přiřazováno na základě finančního objemu díla. Pomocí těchto bodů se zadavatelé orientují při výběru společnosti pro udělení veřejných zakázek. Firmy s vyšším počtem bodů jsou ty, které prokázaly schopnost spolehlivě dodat větší množství zakázek či zakázky většího rozsahu.

  • body za jednotlivá díla se sčítají
  • body nejsou přiřazovány lineárně (neplatí, že za objem 2 mil.Kč - 2 body a za objem 100 mil.Kč - 100 bodů)

Algoritmus výpočtu bodů:

Hodnota díla Počet bodů
0 – 5 mil.Kč za každý mil. 1 bod
5 - 20 mil.Kč 5 bodů + za každých započatých 5 mil.Kč nad 5 mil.Kč - 1 bod (pro 20 mil.Kč je přiděleno 8 bodů)
20 - 100 mil.Kč 8 bodů + za každý započatých 10 mil.Kč nad 20 mil.Kč - 1 bod (pro 100 mil.Kč je přiděleno 16 bodů)
100 - 500 mil.Kč 16 bodů + za každých započatých 50 mil.Kč nad 100 mil.Kč – 1 bod (pro 500 mil.Kč je přiděleno 24 bodů)
500 mil.Kč - 5 mld.Kč 24 bodů + za každých započatých 500 mil.Kč nad 500 mil.Kč – 1bod (pro 1 mld.Kč je přiděleno 25 bodů, pro 5 mld.Kč je 33 bodů)
více než 5 mld.Kč 33 bodů + za každou započatou miliardu nad 5 mld.Kč je 1 bod

Výpočet bodů

Výpočet bodů na základě celkového investičního objemu akce (bez DPH) lze vyzkoušet:


Kontrolní výpočet:
Zadejte investice v Kč
Počet přidělených bodů