Informace pro zadavatele

Dostal jsem od firmy referenční list přes CRRL a chci si jej ověřit.

V tištěné podobě, kterou jste pravděpodobně obdrželi, se v levém horním rohu nachází číslo referenčního listu AB****. Toto číslo vypište do vyhledávacího pole, které se nachází v hlavičce webu. Můžete také vyhledávat pomocí názvu firmy nebo názvu díla. Následně kliknete na „oko“ ve sloupečku detail a otevře se Vám referenční list v elektronické podobě. Je to snadné a nemusíte obtěžovat s kontrolou předešlého zadavatele.

Mám hotovou zakázku a chci zhotoviteli vydat referenční list.

Jste-li zadavatel veřejných zakázek, je pravděpodobné, že dříve nebo později po dokončení díla bude zhotovitel vyžadovat vystavení RL. Nezřídka po vystavení vyžaduje zhotovitel v průběhu dalšího období několikrát RL předělat, vydat znovu s novými údaji, tato činnost administrativně pracovníka objednatele zatěžuje.

Výhodnější, časově úspornější a spolehlivější je vystavovat referenční listy prostřednictvím CRRL. Nejen, že další zadavatelé veřejných zakázek mají jistotu, že dílo, které má firma uvedeno v referenčním listu, je postaveno dle smlouvy o dílo, ale zná i přesné parametry díla. Zadavatelé veřejných zakázek mají jistotu, že vydaný RL je pravdivý a obsahuje ověřená fakta.

Při vydávání referenčního listu má zhotovitel 2 možnosti, jak získat RL:

  • Vydáte mu dosud používaný referenční list, který bude pouze v papírové podobě: – V takovémto případě může vydat referenční list kdokoliv na straně zadavatele. Tímto ovšem vzniká značný chaos, list není nikde zaevidován a připsat si v hodnotě zakázky jednu nulu navíc není žádný problém. Vyhnout se takovým problémům lze tím, že si budete evidovat kopie referenčních listů, které jste vydali, ovšem to Vám zabere mnohem více času, proto přicházíme s druhým řešením.
  • Vydáte mu referenční list prostřednictvím CRRL: - CRRL se stane prostředníkem mezi zadavateli a zhotoviteli. Pravdivost všech údajů stvrzuje zadavatel, zhotovitel, a navíc i nezávislý ověřovatel. Zveřejněním referenčního listu na webu pak vzniká nejvyšší kontrola pravdivosti údajů. Snadno si jej další zadavatelé ověří a nebudou Vás muset obtěžovat.

 

Zažádá-li zhotovitel o referenční list první možností, jste jakožto zadavatel povinen mu ji vystavit udělal-li vše, jak měl. Ovšem je dobré jej předem informovat o možností CRRL a o tom, že bude-li k referenčnímu listu požadovat další dodatky neboli „modifikaci“, není Vaší povinností mu jej předat. Vaší povinností není ani potvrdit pravost referenčního listu dalším zadavatelům pro jejich výběrová řízení.

Výhodnější, časově úspornější a spolehlivější je vystavovat referenční listy prostřednictvím CRRL. Nejen, že další zadavatelé veřejných zakázek mají jistotu, že dílo, které má firma uvedeno v referenčním listu, je postaveno dle smlouvy o dílo, ale zná i přesné parametry díla. Zadavatelé veřejných zakázek mají jistotu, že vydaný RL je pravdivý a obsahuje ověřená fakta.

Jsme přesvědčeni, že v horizontu několika let po zavedení vydávání referenčních listů prostřednictvím CRRL nebude různých „modifikací“ referenčních listů potřeba. Jakožto zadavatel musíte mít na vědomí, že potencionální zhotovitel nebude vždy spolupracovat se stejnými subdodavateli na každé zakázce. Nedohledáte se tedy nikdy pravdy, zda např. opravdu postavil budovu s 20 patry, měl v předchozí zakázce 3 výtahy apod., protože bude těžké to ověřit.

Přejete si mít opravdu jistotu, že firma, které zadáte veřejnou zakázku už má zkušenosti s prací, kterou požadujete prokázat pomocí technické kvalifikace? Prověřte si ji přes CRRL, jedině tak totiž máte jistotu, že je firma spolehlivá a solidní a nefalšuje údaje v referenčním listu. Systém CRRL vrací Referenci jako takové původní základní význam: Zhotovitel v daném období uskutečnil pro zadavatele dílo tak, že zadavatel byl spokojen, neměl problémy při ani po realizaci a dílo spokojeně užívá a nestydí se prostřednictvím CRRL o takovém konkrétním případě informovat veřejnost. Je pak na zhotovitelích, aby takto vydaných RL měli co nejvíce a vytvářeli si tak dobrou pověst.

Administrativní postup.

Chcete-li mít vydávání a evidenci RL pod kontrolou zvolte administrativní postup. Vzor ke stažení.

Chcete se dozvědět víc? Kontaktujte nás.